Rreth Kroaci

Kroacia është e vendosur mes Evropës Qendrore dhe Jugore si dhe laget nga Deti Adriatik. Kryeqytet i saj është Zagrebi, i cili formon një nga nënndarjet kryesore të vendit, së bashku me njëzet qarqet e tij. Kroacia ka një sipërfaqe totale prej 56,594 kilometra katrorë dhe një popullsi prej 4,28 milionë banorë, shumica e të cilëve janë katolikë romakë. Turizmi dominon sektorin e shërbimeve kroate dhe përbën deri në 20% të GDP-së vendase. Të ardhurat vjetore të industrisë turistike për vitin 2014 u vlerësuan në 7.4 miliardë euro. Efektet pozitive të saj ndjehen në të gjithë ekonominë e Kroacisë në drejtim të rritjes së vëllimit të biznesit të vërejtur në biznesin e shitjes me pakicë, urdhrave të industrisë së përpunimit dhe punësimit sezonal të verës. Industria konsiderohet një biznes eksportues, sepse zvogëlon ndjeshëm disbalancën e tregtisë së jashtme të vendit. Që nga përfundimi i Luftës së Pavarësisë Kroate, industria turistike është rritur me shpejtësi, duke shënuar një rritje katërfish në numrin e turistëve, me më shumë se 11 milion turistë çdo vit. Më të shumtit janë turistët nga Gjermania, Sllovenia, Austria, Italia dhe Republika Çeke, si dhe vetë Kroacia. Koha e një qëndrimi turistik në Kroaci mesatarisht 4.9 ditë.